Bài viết

Tính toán dầm đỡ ray cho cầu trục, cổng trục

Ngày đăng: 11/05/2023

Số liệu được lấy theo sản phẩm thực tế từ công trình mà ETD Crane lắp đặt toàn bộ “Cột, Ray, Dầm – Cầu Trục 5 Tấn” tại CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ HƯNG HÀ .

 

Giới thiệu:

Dầm cầu trục là thiết bị thường được sử dụng trong các nhà xưởng công nghiệp. Nhà cung cấp thiết bị dầm cầu trục thường chỉ đưa ra các tham số kỹ thuật và tiêu chí kỹ thuật cho dầm cầu trục. Việc thiết kế và chọn lựa dầm ray đỡ cầu trục được quyết định và thiết kế bởi kỹ sư kết cấu thép.

Khi thiết kế khung nhà thép có dầm cầu trục, thông thường kỹ sư thiết kế phải chọn lựa thiết bị và thiết kế kết cấu dầm ray đỡ cầu trục trước khi thiết kế khung nhà. Do vậy việc thiết kế dầm ray cầu trục thép là bài toán quan trọng và cần thiết.

Phần mềm tính dầm ray đỡ cầu trục thép dựa trên mô hình kết cấu dầm chịu lực.

Phương pháp tính: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)

Bản vẽ được tính toán, đo đạc và giám sát từ kỹ thuật viên của ETD Crane.

                                

Bản vẽ với số liệu thực tế theo sản phẩm

–     Chọn dầm ray đỡ cầu trục là dầm đơn giản / dầm liên tục / hoặc dầm nhịp hẫng. (Riêng dầm nhịp hẫng xét đến 2 trường hợp chiụ tải do xe rùa hoặc do ròng rọc)

–     Tùy chọn tiết diện dầm thép hình như thép UB, hoặc thép tổ hợp như thép H, I

–     Tùy chọn tiết diện hỗn hợp như thép UB tăng cường thép mũ PFC / hoặc kết hợp giữa thép H và thép tổ hợp hàn dạng chữ C

–    Tính vai cột đỡ dầm ray cầu trục cho 2 trường hợp vai cột liên kết bu lông hoặc vai cột chỉ có liên kết hàn

–    Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm ray có xét đến trường hợp tải trọng đặt tại cánh dưới của tiết diện dầm

 

Mô hình tiết diện dầm ray chịu tải trọng cánh dưới

Sử dụng đơn giản:

–     Nhập số liệu

  • Kích thước loại dầm ray cầu trục, bao gồm loại tiết diện
  • Tùy chọn số liệu cầu trục theo dữ liệu của chương trình hay theo yêu cầu riêng
  • Tiết diện dầm thép

Mô hình dầm ray thép đỡ cầu trục

–     Tự động tính toán, thay đổi các thông số dễ dàng, thuận tiện cho tối ưu hóa kết cấu
•  Phân tích nội lực, xác định nội lực bất lợi
•  Kiểm tra giới hạn chuyển vị cho phép
•  Kiểm toán khả năng chịu lực của kết cấu

   

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HANOI OFFICE: No.29B2, Block 918, Phuc Dong Ward, Long Bien Dist., Ha Noi
Tel: 0243 8759294 – Fax: 0243 8756518

HOCHIMINH OFFICE: No 12, Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan Dist, HCM City, Vietnam
Tel: 0283 845 3950 – Fax: 0283 845 3951

Email:  etd@vnn.vn / Etdcrane@gmail.com

X