Tin tức

Mr. Masakazu Aoki-Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp sang thăm và làm việc với ETD

Ngày đăng: 10/05/2023

Ngày 11 Tháng 2 Năm 2014 Chủ tịch tập đoàn Hitachi công nghiệp Mr. Masakazu Aoki cùng đoàn tùy tùng sang thăm, làm việc và mở tiệc chiêu đãi ETD và các Master Dearler Hitachi tại Việt Nam.

Mr. Kenichi Kawase – Tổng giám đốc của Hitachi Asia Ltd sang thăm và làm việc với ETD

X