Tin tức

ETD tham gia chương trình đào tạo Kỹ thuật về Palang Cầu trục của Hitachi tổ chức tại Jakarta cho các nhà phân phối khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ngày đăng: 10/05/2023

Nội dung Khóa Đào tạo được chia làm 2 phần:

Phần 1: Tập huấn về quy trình kiểm tra, Bảo dưỡng, Sửa chữa Palang

Phần 2: Thiết kế, Chế tạo, Lắp đặt cầu trục.

Thành phần tham gia bao gồm nhà quản lý, các kỹ sư, Nhân viên kỹ thuật của các nhà phân phối Palang khu vực Châu Á

Quá khóa tập huấn này, các nhà phân phối đã được cung cấp nhiều kiến thức, hiểu biết về sản phẩm Palang cũng như cầu trục nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng

Đây cũng là chương trình được tổ chức định kỳ của Hitachi cho các nhà phân phối để cập nhật thông tin kỹ thuật mới của sản phẩm.

X